rozhovor pro HR news

Rozhovor s Václavem Šlapákem na HR News

Autor: . | Článek na téma: Osobní marketing

Rozhovor s Václavem Šlapákem na portálu HR News se zaměřením pro profesionály v oblasti řízení lidských zdrojů. Václav Šlapák v tomto roce uvedl ve spolupráci s týmem Skills na trh dva nové semináře, Vzorec úspěchu a Osobní marketing.


HR News: Co všechno si máme představit pod pojmem osobní marketing?
Václav:
V základních bodech se jedná o pozitivní zviditelnění se u cílové skupiny, která mě zajímá, zvýšení prestiže, sebedůvěry, zájmu i respektu ostatních. Vlastní účinná strategie napomáhá prosazování osobních a pracovních vizí a záměrů ať už v podobě úspěšné prezentaci sama sebe při osobním jednání, v písemné komunikaci, na sociálních sítích i mimo ně, v médiích a společenských událostech nebo při budování si sítě kontaktů.

HR News: Jaký smysl má budování osobní značky a komu byste jej doporučili především?
Václav:
Budování si osobní značky vychází z marketingových trendů a postupů prezentace produktů. Mají-li být považovány za spolehlivé, nadčasové, moderní či naopak zcela tradiční, ale především účinné, je tomuto v marketingových odděleních věnována opravdu velká pozornost, což čtenáři Vašeho časopisu jistě ví.
Hledáme-li poradce, konzultanta, kouče, atp. pátráme také po informacích jako jsou jeho zkušenosti, know-how a hodnocení práce ze strany zákazníků.
Smyslem budování značky je jednak nabídnout a řídit rychle dohledatelné informace, dát o sobě vědět, odlišovat se a zapojit se, jednoduše řečeno, stát se nepřehlédnutelným pro potenciální klienty, či zaměstnavatele….
Doporučil bych tento seminář především těm, kteří si potřebují budovat svou značku, nechtějí nebo nemohou stát stranou a kteří chtějí mít značku, které odpovídá jejich potenciálu, nadání, ale i jejich představě.

HR News: Jaké největší výhody nám budování osobní značky může přinést?
Václav:
Dle mého názoru je největším přínosem zamyšlení se nad svou nabídkou, nad tím, co umím a jakými vrozenými, či získanými výjimečnými schopnostmi mohu zaujmout.
Na semináři tomuto věnujeme velkou pozornost. Lidé jsou velmi překvapeni, že mají nadání, na které řada z nich prostě zapomíná.
Najít a poznat sám, zamyslet se nad potřebami cílové skupiny a vývojem trhu, nám umožní postavit jedinečnou nabídku, která mě může nejen odlišit, ale především mohu vytvořit hodnoty pro ty, kteří mě zajímají. Mohu tímto řídit to, co chci nabídnout druhým.
Dále například „verbální vizitka“. Není cílem mít připravených prvních 5-10 vět.
Musíme vědět a znát, co a proč chceme sdělit. A i zde příprava a trénink v průběhu semináře pomáhá.

HR News: Pojďme se podívat konkrétně na to, co zahrnuje osobní marketing v práci manažerů, obchodníků, konzultantů, ale i zaměstnanců firem.
Václav:
V současnosti připravujeme tři základní směry Osobního marketingu pro různé cílové skupiny. První skupinou jsou manažeři, prostě lidé, kteří vedou týmy a řídí výkonnost.
Každý manažer by si měl definovat svou roli a ujasnit si, jaké kompetence bude potřebovat.
Náplň práce manažerů, obchodníků, konzultantů či zaměstnanců je hodně odlišná. Z pohledu budování si osobní značky uvedu tedy průnik přínosů, ale pro obě pozice je jich více, jen jiným směrem.
Obecně budou manažeři i konzultanti čerpat přínos z toho, že ví, co umí a kde mají svůj talent. Tím myslím vlastnost, či nadání, které jde jaksi samo. Nevíme proč, ale jde nám to a jde to lehce. V jakékoliv profesi tento vrozený talent lze uplatnit a je vhodné jej zviditelnit. Získají informace, jak se odlišit, jaký brandingový nástroj uplatnit a jak se aktivně zapojit. Na závěr si vytvoří konkrétní strategii, postup a akční plán.

HR News: A z pohledu personalistů?
Václav:
Personalisté mohou ze semináře čerpat velmi mnoho. Mohou cíleně odstraňovat nálepky, které někdy dostávají ne vlastní vinou. Mohou pracovat na tom, jak jsou vnímáni v rámci své společnosti, ze strany top managementu i pracovníků. Snaží-li se prosadit nápady a kroky, které cítí, že jsou potřeba, větší respekt a prestiž, či viditelnost, jim prostě pomáhají. Věci můžou jít snadněji, když ostatní ví, že víte, co děláte a máte jejich pozornost. Na mnoha svých trénincích to nazývám Interním prodejem.

HR News: Co byste řekli, že patří k nevýhodám nebo rizikům budování osobní značky?
Jak jim předcházet?
Václav:
Mezi nevýhody a rizika bych asi zařadil obavy z neznámého. Většina lidí, zejména střední a starší generace, není úplně seznámená se všemi možnostmi sebeprezentace a zviditelnění se například pomocí nových technologií, dochází až k podceňování či přehlížení jejich významu, což považuji za největší nevýhodu, či překážku mnoha z nás.
Samotným tématem je otázka zviditelnění se…. Může být chápáno i negativně – další velké téma semináře Osobní marketing. Mnoho účastníků bylo překvapeno, že čím více budujeme svou osobní značku, tím více se stáváme opravdovějšími a budeme pro mnohé tímto, přístupnější.
Předcházet rizikům mohu i tím, že se stanu tím, kým chci, i když jím ještě nejsem. Prostě převezmu zodpovědnost za sebe, za to, co dělám. Je zajímavé, že se tímto můžeme i dobře a rychle učit něco nového.

HR News: Můžete nám popsat reálné zkušenosti některého z vašich klientů, kterému jste pomáhali s osobním marketingem?
Václav:
Jedním z výstupů semináře Osobní marketing je právě kolekce výstupů a popisů našich klientů, jimž znalost postupů a metod usnadnila získat či prosadit to či ono.
Mnoho účastníků uvedlo také, že hlavním přínosem absolvovaného semináře bylo uvědomění si a pochopení, jaká je moje osobní značka nyní, a máme ji všichni již dnes, a jakou osobní značkou se chci stát. Vliv na další kariérní cestu je zřejmý.
Uvedu jeden konkrétní příklad jedné podnikatelky, která uvedla, že po semináři si sama sebe představila jako produkt a přemýšlela, zda by si ho vůbec koupila. Potom se zeptala svého okolí, jak jí vnímají a požádala některé o sepsání osobních referencí. Byla velmi překvapená, kolik se toho o sobě dozvěděla.

HR News: Jaké máte zkušenosti vy osobně?
Václav:
Zde asi řeknu – údiv. Já si osobně při tvorbě toho semináře uvědomil, kolik věcí jsem v životě podcenil, nedomyslel a naopak někdy i přecenil. Pro mě největším přínosem je to, že se učím společně se svými účastníky a snažím se být vždy o nějaké kroky vpředu. Jsem přesvědčen, že nejdůležitější je vést druhé vlastním příkladem. Klíčové téma pro člověka, který často stojí před lidmi bylo například vytvořit si vlastní blog, začít pracovat na sociálních sítích a začít se podepisovat pod různé myšlenky, nápady a motta.

HR News: Pozvěte nás na Váš seminář o osobním marketingu.
Václav:
Chcete-li umět sdělit to nejdůležitější o sobě během 30 vteřin, chcete-li mít svou verbální a vizuální identitu vizitku pro případ setkání s novým ředitelem firmy,
nebo exkluzivním klientem, stále u sebe a chcete-li, aby Vaše jméno bylo první na řadě, když se hledá nástupce na vyšší pozici, měli byste se připravit.
Na semináři OSOBNÍ MARKETING si vytvoříte jasnou individuální strategii, jak účinně oslovit potenciální klienty, kolegy, budoucí šéfy, kteří hledají právě Vás.
Budete umět sdělit – různými cestami – co umíte, v čem jste jedineční a jediní.
Velkým přínosem pro vás může být i sdílení celé skupiny, kteří vám dají první zpětnou vazbu. Jedna z účastnic na začátku pronesla vizi, že by ráda měla čajovnu a od té doby s ní všichni hovořili jako s budoucí majitelkou čajovny a požádali jí, aby je pozvala v den otevření.
Závěr semináře je také networking, abyste se mohli hned učit a zkoušet si principy budování si nových kontaktů a vztahů.

Zkrácenou verzi publikovaného článku naleznete zde.

Share Button

Václav Šlapák

Trenér, kouč, manažer a spoluzakladatel společnosti Skills, spol. s r.o. Více než 20 let se věnuje obchodu, podnikání a pomáhá mnoha firmám a jednotlivcům, rozvíjet svůj potenciál pro úspěch v obchodování. Vytvořil i unikátní systém testování kompetencí úspěchu a jeho záměrem bylo založení asociace profesionálních obchodníků APO, která buduje dobré jméno obchodu.

Komentáře: