vinaslaskou

Smysl je bránou k našemu naplnění a štěstí

Proč se chceme stát značkou?
Můžeme být úspěšní. Cítit štěstí. Více si věřit. Využívat svého potenciálu. Stavět na tradicích. Změnit svůj současný stav. Jít za svým snem. Žít v prosperitě. Poznat sám sebe. Uvědomit si své zdroje. Dát o sobě vědět. Nabídnout to nejlepší z nás. Usnadnit rozhodování a mít dobrý pocit, že nás lidé respektují a váží si nás.Co je to, co vás ráno nutí vstávat, vytrvale pracovat, učit se a překonávat překážky?

Když známe smysl života, najednou víme, co máme dělat, co je nejdůležitější a snadno do toho dáváme všechno. Smysl nám dává energii a sílu do života, do všeho.

Z pohledu budování značky, tak to, kdo jsme a kým se můžeme stát, určuje především to, co děláme, co dokážeme a proč to děláme. A právě to proč, nám pomůže vytrvat a zároveň mít přesvědčení, že to má smysl.

Každý den budeme vědět, co je důležité, čím máme začít a čemu věnovat pozornost. Snadněji se budete rozhodovat. Najednou zjistíte, že nesledujete čas, ani vynaložené úsilí. Nebojíte jít do změn a klást si velké cíle. Začnete vnímat inspiraci a učit se od druhých. A mnohem více si to užívat a zažívat stále častěji pocity radosti a štěstí.

Práce na osobní značce se stane příjemným, hlubokým a zábavným zážitkem. Důležitou součástí osobního rozvoje.  Staneme se dirigenty svého života.

Vytrvalost a schopnost překonávat překážky budou při budování značky klíčovými ukazateli úspěchu. Budovat si značku, pracovat na zviditelňování a rozšiřovat tím její dosah na trhu, musí jít souběžně. Neměli bychom předbíhat naší pověst, ale zároveň není moudré schovávat svůj talent a to, co můžeme druhým nabídnout.

Smysl budování značky nám dodá nejen sílu a motivaci, ale sladí naše myšlení, emoce a každodenní kroky. Začneme využívat své akční zdroje jako celek, aniž o tom budeme muset nějak hluboce přemýšlet. Zanecháme odkaz a zažijeme pocity smysluplnosti.

Jako příklad uvedu svůj smysl mé osobní značky:

Pomáhám lidem budovat si svou značku tak, aby maximálně využili toho, co mají k dispozici, ale i toho, co ještě doposud neobjevili. Vedu je k tomu, aby převzali osobní odpovědnost za vývoj své značky, přináším jim inspiraci, podporu a učím je dovednostem osobního růstu.

Realizuji pro své klienty koučinky, tréninky, semináře, tvořím videa a webináře, vytvářím pomůcky pro samostudium.

Svými prezentacemi, články, rozhovory v médiích a příspěvky na internetu, chci povznést smysl budování značky za účelem zlepšení kvality života nejen tvůrců značek, ale i nás všech. 

Share Button

Václav Šlapák

Trenér, kouč, manažer a spoluzakladatel společnosti Skills, spol. s r.o. Více než 20 let se věnuje obchodu, podnikání a pomáhá mnoha firmám a jednotlivcům, rozvíjet svůj potenciál pro úspěch v obchodování. Vytvořil i unikátní systém testování kompetencí úspěchu a jeho záměrem bylo založení asociace profesionálních obchodníků APO, která buduje dobré jméno obchodu.

Komentáře: